ประกาศตารางสอบประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ รอบที่ 3 รหัส 60

นักศึกษารหัส 60 ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ที่สอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่ผ่านรอบที่ 2 ขอให้เข้าสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ รอบที่ 3 ดังนี้

     วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิง CEFR

     วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. สอบวัดระดับความสามารถทางคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน IC3 (ให้นักศึกษานำบัตรประชาชนมาด้วย) นักศึกษาเข้า Classroom เพื่อรับข้อมูลการสอบ และตรวจสอบการใช้งานอีเมลล์สำหรับการสอบ ที่ประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ https://classroom.google.com/   รหัสผ่านเข้าชั้นเรียนคือ gg3wdws (update 14 ต.ค.63)

โดยให้นักศึกษาที่มีชื่อเข้าสอบชำระค่าธรรมเนียมการสอบภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ วิชาละ 100 บาท ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ตารายละเอียดดังนี้ Link : https://race.nstru.ac.th/nstru_portal/race/index.php?option=md_news&view=show&nid=20548&fbclid=IwAR3wPpIoY62MYzVkXzS0fctsCyZSZMD6Djh6C7x28rGqTdqxuEeE3OX2k1U

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *