รับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 2 (Quota)

จำนวนรับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 2 (Quota) #กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2563

***รับสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีการสมัครออนไลน์***

– เริ่มจำหน่ายใบสมัครพร้อมคู่มือ บัดนี้ – 20 มีนาคม 2563
– ส่งใบสมัคร วันที่ 16 มีนาคม – 20 มีนาคม 2563 ค่ะ

รายละเอียดการรับสมัคร #อยู่ในคู่มือการรับสมัคร

ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
https://www.facebook.com/regis.nstru.ac.th/