คู่มือการใช้งาน โปรแกรมสำหรับสอนออนไลน์

คู่มือการใช้งานโปรแกรมการสอนออนไลน์
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด คลิก
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลด คลิก
คู่มือการใช้งาน Google Meet ดาวน์โหลด คลิก